Tot in de puntjes
verzorgd
Voor particulieren en bedrijven

Privacy Statement

Bouw en Timmerbedrijf van de Wiel , gevestigd aan Inlaagdijk 19 5254KC Haarsteeg , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Martijn van de Wiel

Inlaagdijk 19
5254KC Haarsteeg
info@bouwbedrijfvandewiel.nl
Miriam van de Wiel  is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouw en timmerbedrijf van de Wiel . Zij is te bereiken via info@bouwbedrijfvandewiel.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouw bedrijf van de Wiel  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bouw bedrijf van de Wiel  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van betalingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Bouw bedrijf van de Wiel  analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bouw bedrijf van de Wiel  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Contactformulieren ingevuld op de website > bewaartermijn is maximaal 1 jaar. We verwerken de ingevulde persoonsgegevens voor communicatie, leveren offerte, levering goederen of facturering.
 • Offertes > Bewaartermijn is 1 jaar. Offertes die niet overgaan in een factuur worden maximaal een jaar bewaard.  Offertes die overgaan in een factuur worden gedurende 10 jaar gearchiveerd bij de bijbehorende factuur. We verwerken de persoonsgegevens voor communicatie, leveren offerte, levering goederen of facturering.
 • Facturen > bewaartermijn is 10  jaar. Reden: dit zijn bedrijfsmatige documenten en moeten minimaal 10 jaar bewaard worden. Facturen worden gearchiveerd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Bouw bedrijf van de Wiel  verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouw bedrijf van de Wiel  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bouw bedrijf van de Wiel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bouwbedrijfvandewiel.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Bouw bedrijf van de Wiel  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouw bedrijf van de Wiel  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons